V súčasnosti pre vás pripravujeme novú verziu našej webstránky. Dostupná bude v najbližších týždňoch.

Kontaktné údaje

CHEMSTROJ, s.r.o.

Priemyselná 720

072 22 Strážske

Slovenská republika

IČO: 36 674 621

IČO DPH: Sk 20 2224 9009

Číslo účtu: Československá obchodná banka, a.s.  125087373/7500

Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I., Odd. s.r.o. vložka číslo 25207/V

tel:+421 (0) 56 681 45 00

chemstroj@chemstroj.sk