Contact

CHEMSTROJ, s.r.o.

Priemyselná 720

072 22 Strážske

Slovak republic

ID: 36674621

VAT ID: SK2022249009 TAX ID: 2022249009

Obch. reg. Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, 25207/VBank account:

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18

Bratislava

Slovak republic

Account no.: 125087373/7500 BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK05 7500 0000 0001 2508 7373

 

Contacts

Email: chemstroj@chemstroj.sk

Phone:  +421 56 681 4507

 

Nováky branch

FORTISCHEM a.s. complex

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

Slovak republic

tel.: +421 46 568 4050

 

Contact for media

Email: mediainfo@energochemica.eu