Elektro údržba

CHEMSTROJ, s.r.o., čast elektroúdržba, sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti elektrovýroby, elektroúdržby a MaR. Hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti zo Skupiny Energochemica a spoločnosti sídliace v priemyslenom parku Chemko.

K naším hlavným činnostiam patrí montáž elektrických zariadení, výroba NN rozvádzačov, oprava a údržba elektrických zariadení, diagnostika elektrických zariadení, montáž NN a VN rozvodov v rôznych prostrediach, montáž frekvenčných meničov a softštartérov k pohonom, atď..

Z merania a regulácie zabezpečujeme ciachovanie a kalibráciu MaR prístrojov, opravy pneumatických servopohonov a regulačných orgánov,  opravy pneumatických a elektrických meracích a regulačných prístrojov, montáž zariadení MaR a elektro na riadiace systémy.

Ku každému nášmu výrobku vieme dodať kompletnú dokumentáciu od schémy zapojenia až po výrobný štítok, či osvedčenie. Pre všetky uvedené služby majú naši pracovníci potrebnú kvalifikáciu a dlhodobé prevádzkové skúsenosti.

Okrem týchto činností realizujeme aj montáž a opravu bleskozvodov.