Kontakt

CHEMSTROJ, s.r.o.

Priemyselná 720

072 22 Strážske

Slovenská republika

IČO: 36674621 IČ DPH: SK2022249009

DIČ: 2022249009

Obch. reg. Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, 25207/V

 

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18

Bratislava

Účet: 125087373/7500 BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK05 7500 0000 0001 2508 7373

 

Kontakty

Email: chemstroj@chemstroj.sk

Tel.:  +421 56 681 4507

 

Pracovisko Nováky

areál FORTISCHEM a.s.

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

tel.: +421 46 568 4050

 

Kontakt pre médiá

Email: mediainfo@energochemica.eu