Montáž a strojná údržba

Chemstroj, s.r.o. realizuje montáž a údržbu zariadení, technologických celkov a dodávku technológií podľa projektovej dokumentácie, predovšetkým pre zákazníkov v chemickom, energetickom a hutníckom priemysle v rámci investícií, odstávkových prác a rekonštrukcií.

Spoločnosť poskytuje prácu v realizácii montáže a opráv, viac ako 50-tim pracovníkom rôznych profesií.

Sme schopní dodávať komplexné služby od montáže zariadenia, revíznych prehliadok, inšpekčných prehliadok, plánovaných opráv a opráv po poruche zariadení.

Sme pripravení aj k vypracovaniu plánu opráv a prehliadok Vašich zariadení.

Sme vlastníkmi oprávnení na opravu VTZ zariadení tlakových, plynových a zdvíhacích .

Realizujeme aj montáž a opravu:

 • potrubných rozvodov z materiálov ST 37, AISI, 304, AISI 314, DUPLEX, plastových potrubí PP, PE, PVC, PVC-U
 • zásobníkov, kolón, reaktorov, filtrov, chladičov, kondenzátorov, výmenníkov…
 • ventilátorov axiálnych a radiálnych
 • šnekových a pásových dopravníkov
 • hrabadiel a tanierových podávačov
 • chladiacích mikroveží
 • miešadiel a kryštalizátorovMontáž a oprava točivých strojov:

 • čerpadiel - odstredivých, piestových, membránových, šnekových, kalových
 • kompresorov - skrutkových, membránových, piestových, chladiacich jednotiek
 • Montáž a oprava prevodoviek rôznych typov.Oprava zdvíhacích zariadení a výťahov:

 • mostových žeriavov
 • výťahov nákladných a osobných
 • elektrických zdvíhacích zariadení
 • ručných zdvíhacích zariadení - kladkostrojov, vrátkovOprava a nastavenie armatúr s vydaním osvedčenia:

 • poistných a redukčných ventilov
 • uzatváracích armatúr, aj vysokotlakých
 • ventilov a guľových kohútovOprava netesností za plného prevádzkového tlaku - bez potreby odstavenia výroby:

 • oprava netesností na prírubových spojoch, potrubiach, armatúrach, upchávkach armatúr
 • vhodná pre media: para, voda, vzduch, dusík a niektoré iné plyny a kvapaliny po posúdení prevádzkových podmienok
 • opravy sa dajú realizovať do prevádzkového tlaku 16 MPa.