Profil spoločnosti

Spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o., prevádzka Strážske a Prevádzka Nováky, sa špecializuje na výrobu, výstavbu a údržbu chemických prevádzok, vrátane dodávok MaR techniky a ASRTP.

Zaoberáme sa aj  štandardnou strojárskou výrobou, dodávkou a montážou elektrických zariadení a poskytovaním komplexných služieb v oblasti MaR a ASRTP, údržbou točivých strojov, kompresorov, VTZ, ...

Náročnosť špecifických požiadaviek chemického priemyslu v starostlivosti o zariadenia, kladených na našu spoločnosť a jej pracovníkov po dobu viac ako 50-tich rokov boli predpokladom pre jej odborný rast.

Sme držiteľmi oprávnení na činnosť na vyhradených zariadeniach tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických, udelených orgánmi dozoru v pôsobnosti Technickej inšpekcie, Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, Štátnym banským úradom.

Vysokú úroveň kvality spoločnosti potvrdzuje Certifikát systému kvality podľa ISO 9001.

Spoločnosť CHEMSTROJ s.r.o. je členom skupiny ENERGOCHEMICA SE, ktorá okrem iného intenzívne investuje do oblasti výroby.